studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na specjalności cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażających bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej - na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz w sektorze gospodarczym, gdzie ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Absolwent studiów I stopnia będzie potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania, jak również będzie znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.

Absolwenci specjalności Cyberbezpieczeństwo będą przygotowani do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zdolnego do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 • Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju technologii komputerowych.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Formy przestępczości komputerowej i inne patologie w cyberprzestrzeni.
 • Prawo w gospodarce elektronicznej.
 • Prawo internetowe i telekomunikacyjne.
 • Techniczne środki bezpieczeństwa informatycznego.
 • Informatyka śledcza.
 • Technologie komputerowe w zarządzaniu organizacją.
 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski.
 • Bezpieczeństwo informatyczne w Unii Europejskiej.
 • Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych.
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności