studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Zarządzanie kryzysowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Co więcej, jest to jeden z ważniejszych przejawów aktywności państwa w sferze bezpieczeństwa. Problematyka zarządzania kryzysowego nabiera odrębności wyrażonej zarówno w organizacji, zadaniach, jak i metodach działania. To powoduje, że właściwe kształcenie specjalistów z zakresu zrządzania kryzysowego wymaga wyodrębnienia w ramach specjalności. Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej; centralnej i terenowej; służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na specjalności „zarządzanie kryzysowe”. Specyfika zarządzania kryzysowego uwzględniona została w programie tej specjalności. Program studiów przewiduje treści niezbędne do podejmowania pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzyć modelowego administratora bezpieczeństwa – specjalistę od zarządzania kryzysowego.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 • Terenowa administracja zarządzania kryzysowego.
 • System ratownictwa w Polsce.
 • Konstytucyjne aspekty funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych.
 • Centralne podmioty zarządzania kryzysowego.
 • Organizacja pomocy humanitarnej.
 • Planowanie cywilne.
 • Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym.
 • Ochrona infrastruktury krytycznej.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Polityka informacyjna w sytuacji zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności