Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja celna i skarbowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Uzyskasz szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukończenie studiów na tej specjalności stworzy Ci perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego

 • Podstawy prawa celnego w UE

 • Zobowiązania podatkowe

 • Postępowanie wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze wspólnego obszaru celnego

 • Wspólna Taryfa Celna

 • Pochodzenie i wartość celna towarów

 • Opodatkowanie obrotu (podatki pośrednie)

 • Opodatkowanie dochodu (przychodu)

 • Procedury celne

 • Dług celny

 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne

 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym

 • Postępowanie podatkowe

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności