Rzeszów, Polska

Zarządzanie w biznesie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność „zarządzanie w biznesie” przygotuje Cię do zarządzania w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach okołobiznesowych, jak i w projektach biznesowych. Podejmując naukę na tej specjalności uzyskasz wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania, a także rozwiniesz swoje umiejętności i kompetencje menedżerskie oraz przywódcze związane z kierowaniem ludźmi. W czasie studiów pozyskasz niezbędną wiedzę umożliwiającą Ci rozwiązywanie problemów operacyjnych i strategicznych, podejmowanie decyzji biznesowych oraz wybór najkorzystniejszych rozwiązań dla fi rm i instytucji. Absolwenci tej specjalności to przyszli specjaliści, menedżerowie i właściciele firm.

Nabędziesz umiejętności radzenia sobie w rzeczywistości gospodarczej, będziesz potrafi ł analizować otoczenie organizacji, dokonasz właściwych strategicznych wyborów, będziesz potrafi ł prognozować i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Będziesz innowacyjny i poznasz najnowsze trendy prowadzenia biznesu, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności