studialicencjackie.info
Skoczów, Polska

Bezpieczeństwo zdrowotne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-06-22
inne oceny
Studenci tego unikatowego kierunku nabywają wiedzę merytoryczną i specjalistyczne umiejętności pozwalające organizować służbę medyczną i zarządzać nią w dowolnym miejscu i czasie. Uczą się, jak sprawnie kierować i koordynować pracę sił medycznych na danym obszarze, w czasie klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, by zapewnić dostęp do opieki medycznej jak największej liczbie ludzi. Poznają skuteczne sposoby promowania zdrowego trybu życia, korzystając z różnorodnych środków masowego przekazu. Zdobywają doświadczenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w zakładach pracy, szkołach, zakładach karnych, urzędach, instytucjach itp.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d

Kontakt:

ul. Bielska 17
43-430 Skoczów
tel. 608 708 111
e-mail: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności