Gniezno, Polska

Komunikacja europejska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Komunikacja europejska to studia unikalne, oparte na bezpośrednim kontakcie studenta z pracownikiem naukowym. Będziesz mógł realizować się zgodnie z własnymi zainteresowaniami pod opieką doświadczonych pracowników naukowych i praktyków.

Dodatkowe informacje

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności