Gniezno, Polska

Projektowanie kultury

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Kierunek powiązany jest z polityką regionalną i realizowany przy współpracy z regionalnymi instytucjami kultury. Uczelnia kształci specjalistów przygotowanych do:

  • organizacji imprez i widowisk kulturalnych,

  • zarządzania projektami,

  • promocji dziedzictwa kulturowego,

  • zarządzania instytucjami kultury.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności