studialicencjackie.info
Szczecin, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-02-05
inne oceny

W pierwszym semestrze możesz studiować w języku ukraińskim.

У першому семестрі ви візьмете участь у заняттях українською мовою, що дозволить спокійно прочитати матеріал, подружитися та познайомитися з нашим університетом.

Dlaczego warto wybrać Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej?

  • partnerami biznesowymi kierunku, którzy pomagają w kształceniu nowych menedżerów są instytucje Lewiatan, IPMA, ZARR, oraz spółka BTC
  • wśród wykładowców są wybitni praktycy. Gościnnie wykłady prowadzą również m.in. pracownicy Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.
  • w WSB w ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami firm, organizacji 3 sektora, instytucji pozytku publicznego oraz znanymi osobami ze świata biznesu
  • Wyższa Szkoła Bankowa od lat współpracuje z University of Abertay Dundee w Szkocji. Dzięki tej współpracy każdy ze studentów może wyjechać na ostatnim roku studiów do Dundee, by zdobyć brytyjski stopień Bachelor (odpowiednik polskiego licencjata).

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

  • przeprowadzać analizę strategiczną firmy;
  • przygotowywać i realizować plany działań marketingowych i PR;
  • kreowawać markę produktu i przedsiębiorstwa;
  • zarządzać zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu odpowiednich technik;
  • tworzyć niezbędny do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa biznesplan.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3
70-224 Szczecin
tel. 91 422-58-58
e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych
Tel.: 91 422 58 58
E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Polityka Prywatności