Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Administracja i obrót nieruchomościami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsb.pl/szczecin/

Twoja wiedza i umiejętności:

 • regulacje prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami w Polsce i UE
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
 • zarządzanie inwestycjami komunalnymi na terenach chronionych
 • obrót nieruchomościami i jego uwarunkowanie
 • analizowanie i interpretowanie ekonomiczno-finansowych podstaw rynku nieruchomości
 • analizowanie sytuacji na rynku nieruchomości

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • biuro pośrednictwa nieruchomości
 • firma deweloperska
 • firma zarządzająca nieruchomościami
 • firma budowlana
 • bank - dział kredytów hipotecznych
 • urząd miasta - biuro gospodarki nieruchomościami.

Przykładowe stanowiska:

 • doradca rynku nieruchomości
 • analityk rynku nieruchomości
 • specjalista ds. inwestycji na rynku nieruchomości
 • dyrektor biura nieruchomości
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • zarządca nieruchomości
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Obrót
Obrót dookoła punktu
Polityka Prywatności