Szczecin, Polska

E-handel i sprzedaż w nowych mediach

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin
Polityka Prywatności