Szczecin, Polska

Zarządzanie i obrót nieruchomościami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

W trakcie studiów m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami w Polsce i UE
 •  dowiesz się, jak zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
 •  dowiesz się, jak zarządzać inwestycjami komunalnymi na terenach chronionych
 •  zdobędziesz wiedzę na temat obrotu nieruchomościami i jego uwarunkowań
 •  nauczysz się przeprowadzać analizę i interpretować ekonomiczno-finansowe podstawy rynku nieruchomości
 •  nauczysz się analizować sytuację na rynku nieruchomości.

W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach m.in. z:

 •  analizy rynku nieruchomości
 •  podstaw wyceny nieruchomości
 • gospodarki nieruchomościami
 •  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować na takich stanowiskach, jak:

 •  pośrednik w obrocie nieruchomościami
 •  doradca rynku nieruchomości
 •  analityk rynku nieruchomości
 •  administrator i zarządca nieruchomości
 •  specjalista ds. inwestycji na rynku nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Obrót
Obrót dookoła punktu
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności