Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Hotelarstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin
Klienci przywiązują się do takich hoteli, które oprócz elementarnych potrzeb zaspokajają także potrzeby społeczne, uznania oraz samorealizacji. Zatem to umiejętne zarządzanie elementami wpływającymi na postrzeganie hotelu stanowi o jego sukcesie. Studia na tej specjalności wyposażą Cię w kwalifikacje, które pozwolą ten sukces osiągnąć.

Dodatkowe informacje

Hotelarstwo
Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.
Polityka Prywatności