Szczecin, Polska

Menedżer BHP

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin
Twoja wiedza i umiejętności:

  • identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena związanego z nimi ryzyka
  • metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
  • ustalanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie niezbędnych działań profilaktycznych
  • metody i zasady organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w zakładach produkcyjnych i instytucjach, a w szczególności przy organizacji stanowisk i procesów pracy.

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności