Szczecin, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin
Trudnej sztuki zarządzania przedsiębiorstwem można się uczyć przez całe życie. Jednak najważniejsze to być otwartym na zmiany i wizjonersko spoglądać w przyszłość. Jeśli te cechy nie są Ci obce, to w WSB pokażemy Ci, jak można zarządzać przedsiębiorstwem – zarówno małym, jak i dużym – tak abyś zdobytą wiedzę i umiejętności mógł wykorzystać w przyszłej pracy.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności