Szczecin, Polska

Zarządzanie projektami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności

 • znajomość podstawowych koncepcji zarządzania projektami
 • zarządzanie zespołem IT
 • prawidłowe formułowanie celów oraz wymagań w projekcie
 • analiza kosztów i korzyści metod zapewnienia jakości w projektach IT
 • identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zmianą w projekcie oraz komunikowanie zmiany zespołowi
 • usprawnienie projektu
 • obsługa narzędzi do zarządzania projektami IT.

Praca dla Ciebie

Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:

 • pracownik działu IT i firm z sektora informatycznego,
 • pracownik działu i biura projektów
 • menedżer/specjalista w dziedzinie komputerowego wspomagania procesów zarządzania
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • firmy handlowe
 • firmy tworzące oprogramowanie komputerowe
 • własna działalność gospodarcza
 • specjalista w dziale informatycznym
 • kierownik projektów IT
 • analityk systemowy
 • specjalista ds. wdrażania systemów informatycznych
 • administrator danych produkcyjnych w systemach informatycznych
 • specjalista, menedżer IT
 • konsultant ds. wdrażania systemów informatycznych

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności