Szczecin, Polska

Travel and Tourism Management

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin
Polityka Prywatności