Szczecin, Polska

Turystyka i rekreacja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-09-17
inne oceny
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin

Dlaczego warto wybrać Turystykę i Rekreację w Wyższej Szkole Bankowej?

 • W WSB będziesz miał szansę odbyć staż już w trakcie studiów, a dzięki temu łagodniej wejdziesz na rynek pracy po ich skończeniu
 • Program Partnerstwa Biznesowego
  Studenci WSB od samego początku studiów przygotowują się praktycznie do podjęcia pracy dzięki bliskiemu kontaktowi z biznesem, czyli m.in.: wizytom studyjnym, spotkaniom z pracodawcami, stażom i praktykom
 • Wybitna kadra kierunku
  Kadrę kierunku Turystyki i Rekreacji tworzą wybitni i doświadczeni teoretycy, ale również praktycy życia gospodarczego.
 • Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
  Studenci kierunku posługują się nowoczesnym oprogramowaniem i sprzętem zgodnym z najnowszymi standardami kształcenia.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • organizować spotkania konferencyjne i biznesowe
 • stosować nowoczesne metody aktywizacji sprzedaży z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu
 • zarządzać przedsiębiorstwem, działającym w branży turystycznej, na rynku międzynarodowym
 • organizować międzynarodowe imprezy, typu incentive, związane z turystyką biznesową
 • tworzyć strategie rozwoju przedsiębiorstw, instytucji i organizacji związanych z turystyką uzdrowiskową i SPA.

Dodatkowe informacje

Turystyka i rekreacja - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności