Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
kwalifikacje - Wielka Brytania
typ uczelni - Wielka Brytania  
status uczelni  
Lampeter, Wielka Brytania

Environmental studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uwtsd.ac.uk/
Bachelor of Arts (BA)

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności