Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Psychologia social mediów

I stopnia licencjackie
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

W polityce coraz większa rolę zyskują techniki psychologiczne. Aby efektywnie realizować karierę polityczna, zarządzać kampanią wyborczą itd., nie można się dziś obejść bez znajomości podstaw psychologii. Odpowiednia selekcja zespołów, ich motywowanie czy skuteczna komunikacja zależą nie tylko od wiedzy, ale przede wszystkim od kompetencji społecznych.

Absolwent specjalności psychologia social mediów zyska kompetencje w takich aspektach jak: organizacja pracy zespołowej, autoprezentacja, analiza zachowań, kreowanie wizerunku, oraz w wiedzy specjalistycznej dotyczącej ekonomicznej i informatycznej strony socjal mediów.

Absolwenci tej specjalności będą gotowi do podjęcia pracy: na specjalistycznych stanowiskach, typu: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube, innych stanowiskach menedżerskich dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej. Uzyskana wiedza i umiejętności przydadzą się także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Polityka Prywatności