Gdańsk, Polska

Antyterroryzm

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
  • Jeśli chcesz stać się fachowcem poszukiwanym na rozwijającym się runku ochrony, zarówno agencji państwowych jak i firm prywatnych lub specjalistą w administracji publicznej, zajmującej się m.in. prewencją antyterrorystyczną - ta specjalność jest dla Ciebie!
  • Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP (m.in. sztaby zarządzania kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna), a studia sprawią, że: będziesz wyróżniać się kompetencjami przywódczymi, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Zdobędziesz umiejętności odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, połączone ze zdolnościami w dziedzinie komunikowania społecznego. Będziesz umiejętnie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługiwał się językiem specjalistycznym, zawodowym.

Dodatkowe informacje

Antyterroryzm
Antyterroryzm – całokształt działań o charakterze ochronnym, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zamachu terrorystycznego oraz minimalizację jego skutków. Obejmuje ochronę osób i mienia, przygotowanie planów działania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie sił i środków w celu udzielenia pomocy oraz określenie i ocenę możliwych zagrożeń.
Polityka Prywatności