studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Administracja publiczna i służby państwowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/offer/A_1_1_1/field/ADM/
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/offer/A_1_1_1/field/ADM/

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności