państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent tej specjalności jest w stopniu szczególnym przygotowany do prowadzenia analiz z zakresu polityk publicznych w różnych dziedzinach oraz posiada umiejętność właściwego koordynowania działań z tego zakresu. Dzięki tym umiejętnościom absolwent może podejmować pracę tak w instytucjach państwowych, jak i regionalnych samorządowych, gdzie dostrzeganie złożoności działań państwa i samorządu jest szczególnie potrzebna.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Polityka Prywatności