państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent potrafi poruszać się w środowisku cyberprzestrzeni, korzystać z narzędzi służących wykrywaniu i niwelowaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Potrafi rozpoznawać i reagować zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywności o charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej.
Polityka Prywatności