Kraków, Polska

Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Filozofia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/filozofia/
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK

Dodatkowe informacje

Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Filozofia
Cała filozofia istnieje tylko i wyłącznie dzięki dwuznaczności języka i na niej żeruje.
Autor: Hjalmar Söderberg, Doktor Glas
Kultura
Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.
Autor: Andrzej Sapkowski, Sapkowski & Bereś Historia i Fantastyka, s. 284, Warszawa 2005
Filozofia
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii.
Autor: Henryk Elzenberg
Polityka Prywatności