Kraków, Polska

Administration and Public Policy in the European Union

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/
Polityka Prywatności