Kraków, Polska

Administration and Public Policy in the European Union

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK
Polityka Prywatności