Kraków, Polska

Public Relations i marketing polityczny

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/nauki-o-polityce/
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK

Dodatkowe informacje

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing polityczny
Marketing polityczny – jedna z form komunikacji politycznej, w której następuje oferowanie, tworzenie i wymiana wartości między uczestnikami rynku politycznego. Sprowadza się ona do wykorzystania zespołu technik społecznych, teorii oraz metod zaczerpniętych z marketingu klasycznego, w celu stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród jego rywali oraz uzyskania jak największego poparcia przy jak najmniejszym zużyciu środków.
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
Marketing
Konsumenci są jak karaluchy, spryskujesz ich, spryskujesz – a oni natychmiast się uodparniają.
Autor: David Lubars
Marketing
Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu
Autor: Polly La Barre
Marketing polityczny
Pierwsze miejsca są zarówno „biorące” (jeśli oczywiście lista przekroczy próg wyborczy), jak i prestiżowe – ich lokatorzy stanowią swego rodzaju wizytówkę partii w okręgu wyborczym.
Autor: Agnieszka Wołk-Łaniewska, Nienatrętna dyskryminacja, „Le Monde diplomatique”, listopad 2007
Polityka Prywatności