studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Prawnik w organizacji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności