Mannheim, Niemcy

Technologia medyczna

Medizintechnik

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-heidelberg.de

Dodatkowe informacje

Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.
Autor: Albert Einstein
Technologia
Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość.
Autor: Stanisław Lem
Technologia
Człowiek zapomina, że wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu.
Autor: Stanisław Lem, Fiasko

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności