studialicencjackie.info
Gliwice, Polska

Animacja kultury z arteterapią

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSBezp Gliwice:
www.wsb.net.pl/gliwice/studia-i-stopnia/pedagogika/

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Opis kierunku na stronie WSBezp Gliwice:
www.wsb.net.pl/gliwice/studia-i-stopnia/pedagogika/
MiastaPolityka Prywatności