studialicencjackie.info
Gliwice, Polska

Terapia zajęciowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSBezp Gliwice:
www.wsb.net.pl/gliwice/studia-i-stopnia/pedagogika/

Przykłady zawodów

Wykorzystuje proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć i chorób w szpitalach, sanatoriach, instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnej praktyce terapeutycznej; pomaga dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy i konflikty z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i choreoterapii; łączy sztukę i wiedzę o procesie twórczym z psychoterapią.
Opis kierunku na stronie WSBezp Gliwice:
www.wsb.net.pl/gliwice/studia-i-stopnia/pedagogika/

Dodatkowe informacje

Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa – rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej (przezawodowienie lub przekwalifikowanie). Metoda jest wykorzystywana powszechnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Opis kierunku na stronie WSBezp Gliwice:
www.wsb.net.pl/gliwice/studia-i-stopnia/pedagogika/
MiastaPolityka Prywatności