Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Dydaktyka języka angielskiego

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdynia

Twoja wiedza i umiejętności:

  • zdobędziesz narzędzia umożliwiające efektywne nauczanie angielskiego kierowane do dzieci i młodzieży.
  • poznasz warsztat nowoczesnego lektora języka angielskiego oraz wyrobisz niezbędne cechy
  • osobowościowe potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • będziesz zdolny do samorealizacji w dydaktyce języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i szkolnym
  • ta specjalność to również droga do zdobycia cennych umiejętności poszukiwanych na rynku ELT

Praca dla Ciebie:

  • nauczyciel języka angielskiego dzieci i młodzieży
  • pedagog szkolny
  • metodyk

Dodatkowe informacje

Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności