studialicencjackie.info
Gdynia, Polska

Specjalista ds. BHP

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny

Kontakt:

ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
tel. 58 669 77 21
e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Polityka Prywatności