Białystok, Polska

Wokalistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Przykłady zawodów

Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.

Dodatkowe informacje

Wokalistyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym pełną sprawność techniczną i artystyczną. Powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie wokalistyki umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności