Białystok, Polska

Instrumentalistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Dodatkowe informacje

Instrumentalistyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem - instrumentalistą, posiadającym niezbędna wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy estradowej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności