studialicencjackie.info
Rybnik, Polska

Asystent osoby starszej z elementami andragogiki

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online

Dodatkowe informacje

Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni

Kontakt:

Dziekanat i Rekrutacja:
ul. Kościuszki 54,
44-200 Rybnik
(budynek Politechniki Śląskiej)
tel. 42 683 44 18
504 203 917
Polityka Prywatności