studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Bankowość i doradztwo inwestycyjne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie Collegium Humanum:
humanum.pl/finanse-i-rachunkowosc-i-stopien/
Strona www uczelni: humanum.pl

Dodatkowe informacje

Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Opis kierunku na stronie Collegium Humanum:
humanum.pl/finanse-i-rachunkowosc-i-stopien/

Kontakt:

Al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa
tel. 48 608 800 591
Polityka Prywatności