studialicencjackie.info
Ludwigshafen, Niemcy

Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: Bachelor
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.hwg-lu.de/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności