Paryż, Francja

Fashion Design & Business

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: L3
Strona www uczelni: www.lisaa.com/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności