studialicencjackie.info
Western Switzerland, Szwajcaria

Sztuki wizualne

Arts visuels

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.hes-so.ch/

Dodatkowe informacje

Sztuki wizualne
Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok (stąd ich nazwa – wizualny oznacza wzrokowy, dostrzegalny, z łac. videre – widzieć). Kategoria stosowana jest zatem wobec tradycyjnych dziedzin (takich jak malarstwo czy rzeźba), ale także wobec nowych zjawisk (np. performance, instalacja), których nie obejmowały tradycyjne terminy sztuki piękne czy sztuki plastyczne.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności