studialicencjackie.info
Dublin, Irlandia

Animacja

Animation

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Level 7 NFQ
Degree - Ordinary Bachelor (Level 7 NFQ)
Strona www uczelni: www.griffith.ie/

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności