studialicencjackie.info
Dublin, Irlandia

Administracja lokalna

Local Government

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Kwalifikacje: Level 8 NFQ
Studia online Studia online
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
Strona www uczelni: www.ipa.ie/

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności