studialicencjackie.info
Tralee, Irlandia

Hotelarstwo

Hotel management

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: Level 7 NFQ
Degree - Ordinary Bachelor (Level 7 NFQ)
Strona www uczelni: www.ittralee.ie/

Dodatkowe informacje

Hotelarstwo
Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności