studialicencjackie.info
Dublin, Irlandia

Fotografia

Photography

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Level 8 NFQ
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
Strona www uczelni: www.tudublin.ie/

Dodatkowe informacje

Fotografia
Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.
Fotografia
Wybierz temat i pracuj nad nim do wyczerpania… Musi to być coś, co naprawdę kochasz lub wyjątkowo nienawidzisz.
Autor: Dorothea Lange
Fotografia
Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest nowym odkryciem.
Autor: Ansel Adams
Fotografia
Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.
Autor: Ansel Adams

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności