studialicencjackie.info
Persianovsky, Rosja

Агрохимия и агропочвоведение

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.dongau.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności