Kostroma, Rosja

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: ksu.edu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności