Chelyabinsk, Rosja

Автоматизация технологических процессов и производств

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.susu.ru/en

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności