Londyn, Wielka Brytania

Antropologia

Anthropology

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: BSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bachelor of Science (BSc)
 
Strona www uczelni: www.ucl.ac.uk

Dodatkowe informacje

Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności