Londyn, Wielka Brytania

Kryminologia

Criminology

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.greenwich.ac.uk
Bachelor of Arts (BA)
 

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności