studialicencjackie.info
Liverpool, Wielka Brytania

Ekonomiczno-prawny

Economics and Law

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bachelor of Arts (BA)
Strona www uczelni: www.hope.ac.uk

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności