studialicencjackie.info
Liverpool, Wielka Brytania

Filologia francuska

French Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bachelor of Arts (BA)
 
Strona www uczelni: www.liv.ac.uk

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności